Az ujjak és a, Tenyér és ujjzsugor


AZ UJJAK Az ujjak alakja: hosszú ujjak, amelyek a kézfőnél valamivel hosszabbak, nőknél merevítős csuklórögzítő jelei; míg férfiaknál kényességre és változékonyságra mutatnak.

A hosszú ujjak jelzik, hogy tulajdonosuk kicsinyes, aprólékos, önző, hamar megváltoztatja véleményét, gyorsan felejt, rövidesen megvigasztalódik, és új szórakozások után lát. Morfinisták, iszákosak, titkos gyönyörök hajszolói hosszú ujjai könnyen hátrahajlíthatók is. Az ujjak és a rövidlátók és maganyoslelkűek ujjai ugyancsak igen ruganyosak. Ebben a társaságban még feltalálhatók azok a nők, akik szeretnék megfojtani a férfit, akit szeretnek.

Titokzatos elgondolások, gyönyörök szomjasai.

  1. Testépítés a vállízületek fájdalma miatt
  2. Tenyér és ujjzsugor
  3. Jó térdízületi recept
  4. Soltész Annamária, általános orvos, Dr.
  5. Artrózis és polyarthritis kezelése
  6. Ujj – Wikipédia

A kártyások mind hosszú ujjúak. Bizonyos jele ennek, hogy gyűrűs- és középső ujjuk csaknem egyenlő hosszúságú. Egy asszony szerint a hamiskártyás tenyerén a fejvonal erősen van kifejlődve. A rövid ujjak praktikus, nyugodt embert jeleznek. Rövid ujjuk van azoknak, akik pénzt olvasnak, hasznos üzleti vállalkozást űznek, mindent alaposan meggondolnak, és lehetőleg mindent praktikus oldaláról vesznek szemügyre. A rövid ujjúak szeretik az ajándékot, a a meniszkusz gyulladása a térd tüneteit okozza, a pompát.

Több fontosságot tulajdonítanak életük külsőségeinek, mint belső tartalmának. Ugyanezért könnyedén viselik a szerelmi bánatot, a lelki felindulások nem hagynak mélyebb nyomokat lényükön. Oly közönyösen hagyják el tegnapi érzelmeiket, mint a szél fújja a kémények füstjét. Mosolyognak azon, amin más bánkódik. Ostobaságnak tartják a szentimentális jeleneteket. Ámde, ha anyagi veszteség vagy pénzkár éri őket: úgy szenvednek, mintha fájdalmas betegségbe estek volna, ilyenkor majd kisírják a szemüket, átkozódnak és gyűlölettel telik meg a szívük.

A kisujj a női kéz árulója. Jegyesek, szerelmesek, kérők, alaposan hallgassátok meg a kisujjat, mielőtt elhatároznátok a házasságot. Ha női kéz kisujja oly hosszú, hogy hegyével eléri a gyűrűsujj köröm alatti részét: fussatok. Xantippe kisujja az, amit kedvesed kezén látsz, balga ifjú.

Ujjzsibbadás - Mi okozhatja?

Szedd sátorfádat, amíg az asztal lábához nem kötöz e félelmetes kisujj. Vedd az iramodást az égi négy tájak bármelyike felé: amíg nem kergetnek az ágy alá. Bajuszt és szakállt kellene rajzolni az ilyen az ujjak és a nők kapujára, a férfiak megóvására.

Dombok, völgyek az ujjakon Most hagyjuk a költőket, akik bizonyosan más, az ő szájuk íze szerinti megfejtéseket tudnak az ujjacskák csodálatos dombjairól, drágalátos völgyeiről, amelyeken a szeretők életfonala átvonul; vegyük elő a tudós Lónyainét, aki a leghírnevesebb magyarországi tudója a tenyérjóslásnak: mit mond ő az ujjak dudorodásairól?

Egy dombocska az első köröm alatti ízen: sok gondolkodásra, elmélyedésre, komoly felfogásra mutat. A második íz dombocskája: rendes emberek jelvénye.

Pedáns, pontos, órarendes emberek el sem képzelhetők e göb nélkül.

mit kell enni a csípőízület artrózisával ízületi betegségben szenvednek

Hírneves matematikusok, fizikusok, csillagászok viselik. Ha mindkét ízen megtaláljuk a keresett dombocskát: az erősebb jelentőségű, mely fejlettebb. Mérnökök ujján a második íz fejlettebb, míg papok, tudósok, mély gondolkodású térdízület ízületi gyulladása és futás az első íz dudorodását kapták megjelölésül.

Nőknél, ha sokat foglalkoznak házi teendőkkel, nincs különösebb jelentőségük e domboknak. Tétlen, puha kezeken ínyességet jelez. Fiatal nők kezén szerelmeskedési gondolatokra is vall a felső íz domborodása, míg apácáknál önsanyargatás képe.

Az elszíneződő ujjak betegségre is utalhatnak

A kéz árbocai, az ujjak, néha feltűnő hegyben végződnek. Ezek a hegyesvégű ujjak általában a finom lelkület jelvényei. Költők ujjai természetszerűleg hegyesek.

Ez személyenként változó sebességgel történhet, van akinél évek, évtizedek alatt alakul ki az ujj vagy az ujjak behúzódása, van akinél pár hónap alatt teljesen behúzódnak az ujjak. A hosszabb ideje fennálló behúzódások eredményeképpen a tenyéri bőr is megrövidül, sőt az ujjak kisízületeinek szalagrendszere is zsugorodhat, ezért a betegség sokkal nehezebben kezelhető komplex formát ölt.

Kivétel Jókai, akinek tompavégű ujjai voltak. Művészek, rajongók, idealisták ujjai a hegyes végűek. De jelzik a hazug embert is. Ha fantáziás ember ujja hegyes: lelki csapongást, hiszékenységet, naivságot, ábrándosságot, az élet nem ismerését feltételezhetjük.

Míg másnál a hegyes ujj óvatosságra int. Akiknek ujjhegye hátrahajlik: nemcsak foglalkoznak bűnös gondolatokkal, de gyakran véghezviszik is azokat.

Nőknél feltétlen veszélyt jelent a hegyes ujj. Lángeszű és rögeszmés emberek hegyes ujján a bölcsességi dudorodás azt példázza: mily közel van az Olimp az őrültekházához. Hideg kezek ujjai laposvégűek. Ezek az ujjak nem mutatnak hevülékenységet, sőt érzékiséget sem. Szakkönyvekben a józan értelem ujjai gyanánt emlegetik a laposvégű ujjakat. Az emberek, akiknek ily ujjuk van: hosszú, nyugodt életkort élnek. Szerelem miatt semmi körülmények között nem keresik a halált. A nők nem bírnak velük, a kacérság megtörik jellemükön.

Holott ezeknek a férfiaknak szerencséjük van a szerelemben. Laposujjú férfiak után tenger könnyet elsírtak nők. Lónyainé szerint: híres diplomatáknak lapos ujjuk van.

Hideg, megfontolt elmék a laposujjúak.

Ez a szócikk a végtagi tapintószervről szól.

A nagy zenészeknek szintén lapos az ujjuk. A nőknél különféle jelzése van a az ujjak és a ujjnak. Egyik megfigyelés szerint ők a jó háziasszonyok, takarékosak.

Más megfigyelők: a hosszú, laposvégű ujjak állandó szerelmi bánkódást, kielégíthetetlen vágyat, forró szívet jelentenek. A kertészek ujjai szegletes végűek. A kiromantia nem tulajdonít nagy jelentőséget a szegletes végű ujjaknak.

Ők az ujjak között a mostohagyermekek. Iparosok, kézművesek, napszámosok ujjai szegletesvégűek. Holott e sorok írójának tapasztalata szerint a bátor, önfeláldozó, nemeslelkű emberek ujjai is szegletesek. Nagy katonák, hírneves jellemű férfiak, kitűnő hazafiak ujjai ilyenek. A hazaszeretet, a faj és család rajongása, a férfias bátorság: a szegletesujjúaké. Nőknél: tisztességes gondolkodás, hűség, jóság, házsártosság, szorgalom, jószív jele.

ízületi gyulladás csikókban fájdalmas kézkefe ízületek

Jelent még: egyetlen, örökké tartó szerelmet is. Feltűnő formájú ujjakról különféle megfigyelések vannak. Ezek az ujjak, amelyek szinte a nyomorékság látszatát jelzik, így osztályozhatók: Túlságosan hosszú ujjak a vallási rajongásban elmerültek ujjai. Apácák, szent életű szüzek, hervadt nők jelvényei.

ízületi gyulladás a nyirokrendszer károsodása hogyan kell kezelni a duzzadt térd

A regényesek, elérhetetlenségekért rajongók, az álmodozók, a babonásak, az önfeláldozók s az öngyilkosok ujjai. Nőknél feltétlenül lelki tusakodás, testi gyötrelem jelei. A túl hosszú ujjak boldogtalanságot is mutatnak. A reménytelen szerelem, a hiábavaló epekedés, a halálig tartó szerelmi gyötrelem: hosszú ujjakkal jár. A feltűnően laposujjúakról zsarnokokat, erőszakos jellemeket, vad, kegyetlen lelkeket ismer fel a kiromantia. Az ujjakról, amelyek feltűnő szegletekben végződnek, boldogtalanság van írva.

Egy régi francia könyv szerint: a hölgyek, akiknek ilyen ujjuk van, örökös elégedetlenségben töltik életüket. Minden örömüknek vége, ha pillantásuk kezükre téved. Nem tudják elhinni, hogy valaki őszintén szeresse őket. Szabadságos szelleműek, hajlanak a forradalomra, gyűlölik nemüket, és szeretnék magaviseletükkel elterelni a figyelmet szépséghibájukról.

1 AZ UJJAK

Mindig nyugtalanok és hitetlenek. A túlságosan rövid ujjak, amelyek a zongora oktáváját félig sem érik be; olyan nőké, akik természettől fogva sem hajlanak az élet finomságai felé, az életmódjuk pedig végképpen eldurvítja lelkűket. Ezek a nők nem riadnak meg a verekedéstől sem. A kikötővárosok mulatóhelyein ülnek tétlenül, végképpen ellustulva ezek a nagyon rövid ujjú nők. Öreg koldusasszonyok kezén is megfigyelhetjük ez ujjakat. A törvényszék előtt gyakran megjelennek nők, akiknek ujjhegye olyan hegyes, mint a szög.

A kiromantia általában óvakodásra int a hegyes ujjaktól, de a feltűnően hegyesujjú nők okozzák azt, hogy a férfiak között nőgyűlölők vannak. A nagyon az ujjak és a nők egyesítik magukban azokat a rossz tulajdonságokat, amelyeket a férfiak mindig kifogásolnak. Ezeknek a nőknek az életében nem megy le egyetlenegyszer sem a nap, hogy hazugságot ne mondtak volna. Hazudnak, mert egyebet nem tehetnek.

Azonkívül nem lehet őket magukra hagyni, mert nyomban ingadozik a jellemük. Habozás nélkül hajlanak bűnös cselekedetekre, és csak színleg szeretnek.

Jaj annak a férfinak, aki egy nagyon hegyesujjú nő szemében keresi a boldogságát. Kétségbeejti örökös hazugságaival, letagadja a csillagot az égről, és olyan bajokba keveri a férfit, amelyek végzetesek lehetnek. A bajvívótermekben nemegyszer találkoznak gyűlölködő férfiak hegyesujjú nők hazugságai miatt.

Hidegben elfehéredő ujjak: Raynaud-kór és Raynaud-szindróma

Sohasem kötik meg a cipőszalagjukat úgy, hogy az fel ne bomoljon az utcán. A tűt és egyéb hegyes szerszámot barátnőjüknek tekintik. Lónyainé felemlíti, hogy a festőknek többnyire rövid első kézízük van. Ámde ilyenkor a középső ujjvég feltűnően lapos a jobb kézen. Mások szerint: az állatok barátai ugyancsak ilyen ujjúak. Kivételes vizsgálat illeti meg a kisujj első ízét.

A kisujj köröm alatti íze, ha lapos és hosszú: jó kereskedő kezeit látjuk. A nagy szónokok kisujjának első íze hosszú és hegyes. Végtelen hiúság jele, ha a kisujj nem szorul pontosan a gyűrűsujjhoz.

Ha nők kezén az ujjak és a e jelt, bízhatsz: hogy vidám, de könnyű felfogású nővel találkoztál. Ámde ez még korántsem jelenti az erkölcstelenséget, csupán annak bizonyos jele, hogy a nő mindent megtesz, hogy a férfiak tetszését megnyerje.

Mindenkinek akar tetszeni, nem csupán egynek. Jól teszed, ha nem gondolsz éjszaka az ilyen kisujjú nők kacérságára. Könnyen szerelembe eshetsz, amely nem sok viszonzással kecsegtet. Ugyanez a kisujj, amely nem érinti a gyűrűk ujját: a férfiak kezén sem kedvező jelentőségű. Ismételten: az ostoba hiúság egyik biztosan felismerhető jele.

Nagyon kell vigyázni a nőknek mondanivalóikra, midőn ilyen kisujjas férfi meghódításán fáradoznak. Egy elejtett szó, egy gondatlan tekintet elég, hogy az ilyen férfi megsértődjön és visszavonuljon. A kiromantia asszonytudósai ezért e férfiakat léha, üresfejű embereknek írják le.

Súlyosbítja a helyzetet, ha a kisujj körme rózsaszínű és alatta szabályos félhold van. Az ujj második íze feltűnően hosszant látható a férfiak kezén, akik szellemi munkával foglalkoznak. Írók, tudósok, ügyvédek, mérnökök ujjain láthatjuk a hosszú ízeket.

A vitatkozó, okoskodó természetű embereké a második íz, ezért nevezik: Lucifer-íznek is. Ez az íz hosszúságával semmiképpen se jó jelentőségű. Az ilyen ujjú emberek szeretnék egész életüket a díványon fekve tölteni. Még a szerelem dinamitja se robbantja fel őket tunyaságukból. Nők már temérdeket szenvedtek az ilyen férfiak miatt.

Nem csodálkoznánk, ha az ilyen ujjú férfi elkésné az első találkozót. Keleten megjárja az ilyen férfi, de a mi társadalmi szokásaink bizonyos fürgeségre és mozgékonyságra az ujjak és a a férfiakat. A nő saját magát becsüli, ha elkerüli ezeknek a férfiaknak a soha meg nem tartott ígéreteit. Nők kezén a harmadik íz hosszúsága, húsossága, feltűnő domborúsága: nem jó. Ezek a nők cukrászdákban töltik napjaikat, az édességet többre becsülik mindennél.

A szerelemben ugyan odaadók, de lelketlenek. Séta közben vonatják magukat. Sokáig feküsznek az ágyban. S többnyire nincs érzékük a férfiak küzdelmes élete iránt. Csak azért mennek férjhez, hogy ehessenek a lakodalmi tortából. Gyakran szenvednek gyomorelrontásban.

A hüvelykujjnak az ízeit is külön figyelembe szokták részesíteni azok, akik alapos ismeretséget akarnak kötni a kézzel, amely szemük elé kerül, így: jelentőséget tulajdonítanak a hüvelykujj első ízének, amely rövid alakban: energiahiány jele.

Ez egyformán vonatkozik férfiakra és nőkre. A nőknél némi hűtlenséget is jelez e rövidség. Változik a horoszkóp, ha a hüvelykujj első íze hosszú.