A Gödöllői Kistérségről
A Gödöllői kistérség Önkormányzatainak többcélú..
Társult települések
Munkaszervezet
Társulási tanács működése
A közös feladatellátás dokumentumai
Projektek
Pályázatok
Turizmus
Adattár
Linktár
Eseménynaptár
Gödöllő Kistérségi Közkincs Kerekasztal
menu13
kulturalis_adatbazis

2011.03.08.    GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI KÖZKINCS KEREKASZTAL

CÉL:

 

A kistérségben létrehozott Közkincs Kerekasztal további működtetése, kistérségi kulturális stratégia kidolgozása, közös kistérségi rendezvény lebonyolítása, kulturális adatbázis továbbfejlesztése

 

Résztvevők köre és alapvető céljaink

 

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

Forrás Művelődési Ház Kerepes

Gödöllői Városvédő Egyesület

Petőfi Sándor Művelődési Ház Csömör

Isaszegi Művészeti Alapítvány

Dózsa György Művelődési Otthon Isaszeg

József Attila Művelődési Ház Zsámbok

Szemere Pál Művelődési Ház Pécel

Valkó Nagyközség Polgármesteri Hivatal

Székely Bertalan ÁMK Faluháza Szada

Kistarcsai Kulturális Egyesület

Városi Művelődési és Sport Központ Kistarcsa

Arany János Művelődési Ház Vácszentlászló

 

Közkincs Kerekasztalunk további működtetésének elsődleges célja a kistérségi kulturális stratégia alapjainak megalkotása, és a Kistérségi Társulással történő egyeztetése, és elfogadtatása. Ahhoz, hogy a kistérségi stratégia létrejöhessen, a tárgyi feltételek adottak, azonban a humánerőforrás fejlesztése mindenképpen szükséges lesz. A kistérségi intézmények munkatársai túlterheltek, kapacitáshiánnyal küzdenek, „egyszemélyes” házak is működnek, ezért mindenképpen élni kívánunk a kiírt pályázati lehetőséggel, és szeretnénk kistérségi kulturális referenst alkalmazni, aki sikeres pályázat esetén a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. alkalmazásába kerül majd. Az ő feladata lesz a közös kistérségi programok szervezése, koordinálása, segítség nyújtás a végleges kulturális stratégia kidolgozásában, és ő képviseli majd a Kerekasztal tagjait a Társulás ülésein.

 

A kistérségi értéktár összegyűjtésével képet kaptunk arról, hol, milyen művészeti ág képviselőit találhatjuk meg. A kistérség települései között megtalálható kulturális sokszínűség összefogásán keresztül közelebb hozhatjuk egymáshoz a partnereket. Az egyes települések kultúrájának, szokásainak, hagyományainak bemutatásával juthatunk el oda, hogy a feloldódó távolságtartás után egyéb területeken is erősödjön az együttműködési szándék. Egy SWOT analízis segítségével felmérjük a kistérség kulturális erősségeit, gyengeségeit, javaslatot teszünk a fejlesztésekre, a rendelkezésre álló erőforrások figyelembe vételével. Az adattárat folyamatosan bővítjük, kiegészítve egy olyan szolgáltatás jegyzékkel, ahol az is megtalálható lesz, hogy egyes művészeti csoportok milyen időtartamban, milyen szolgáltatásokkal rendelhetők meg. Mindez szintén az alakuló stratégia részeként valósulna meg.

 

Kistérségi közművelődési referens:

 

Gordos Éva, (Művészetek Háza Gödöllő)

                                                        0670-977-2368

 

Feladatköre:

 

-          koordinálja a Kistérségi Közkincs Kerekasztal működését, megszervezi a negyedévenkénti találkozókat

-           lebonyolítja a Közkincs 2/a pályázatot, elkészíti a beszámolóját

-          közreműködik a kistérségi kulturális stratégia kidolgozásában

-          ösztönzi és segíti a települések és azok közösségei közötti kulturális együttműködés kialakulását

-          kistérségi, mikrotérségi kulturális programokat kezdeményez

-          segítséget nyújt a tervezett Kistérségi Jazz és Könnyűzenei Fesztivál lebonyolításában

-          elkészíti a projektlistán szereplő rendezvények részletes lebonyolítási tervét

-          szakmai tanácsot ad, és segíti a kistérséghez, mikrotérséghez tartozó települések nagyobb rendezvényeinek lebonyolítását

-          segíti a létrejött kistérségi értéktár továbbfejlesztését, feltérképezi, adatbázisba rögzíti a kistérségben, mikrotérségben működő amatőr művészeti-, népművészeti csoportokat, alkotókat

-          koordinálja a kistérségi értékleltár és szolgáltatási jegyzék folyamatos frissítését, gondoskodik a folyamatos aktualizálásról

-          koordinálja a kistérséghez, mikrotérséghez tartozó települések kulturális programjait, és gondoskodik e programok és kezdeményezések propagálásáról és kommunikációjáról

-          közreműködik a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékére javasolható kistérségi, települési értékek felkutatásában, feltárásában, és a jelölés elkészítésében

-          kapcsolatot tart a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus regionális irodáival

 

A referens fontos feladata  a kapcsolattartás a kistérségi kulturális intézményekkel, civil szervezetekkel, a Többcélú Kistérségi Társulással, és a települések polgármestereivel annak érdekében, hogy az elkészülő kulturális stratégia valóban mindenki elképzelését tartalmazza.

Komoly szerepet vállal a referens az egyszemélyes intézményeknek való segítség nyújtásban, ez nemcsak közös rendezvény, hanem a Közkincs Kerekasztal folyamatos munkájában is elengedhetetlen.

 a referens programokat generál a kisebb település számára, az említett kis intézmények bevonásával, a nagyobb intézmények, pl. a Művészetek Háza Gödöllő technikai segítségével.

Az értéktárban megtalálható, számos művészeti csoport számára bemutatkozási lehetőségeket lehetne biztosítani a kistérség településein, segítve ezzel egy-egy nagy nemzeti ünnep, vagy más, nagyobb esemény színvonalas megrendezését. A referens megismerve ezeket az erőforrásokat, megtervezheti egy a későbbiekben tartandó kistérségi multikulturális esemény folyamatát is, csatlakozva a gödöllői kistérségben már elfogadott turisztikai koncepcióhoz is. A turisztikai koncepciónak számos kulturális vonatkozású eleme van, ezek megismerése is feladata a közművelődési referensnek.

A Gödöllői Kistérség fejlődésében a munkahelyteremtés, a közös oktatási, sport és turisztikai koncepció mellett mindenképpen hangsúlyt kell fektetni a helyi hagyományokra épülő közös kulturális stratégia kidolgozására, ebben nagy segítséget nyújt az intézmények közreműködése mellett a közművelődési referens személye. Megfelelő elkötelezettség mellett a feladatkör lelkiismeretes ellátása tovább lendítheti a kultúra és közművelődés szekerét a mai világban, ahol a kultúrára jutó forrás egyre kevesebb, ezért jelent komoly segítséget a Minisztérium pályázata, lehetőséget biztosítva a referens alkalmazására.

 

Vissza
Csömör Kistarcsa Kerepes Nagytarcsa Pécel Isaszeg Dány Zsámbok Vácszentlászló Valkó Gödöllő Szada

Dr.Gémesi György
elnök

Hatvani Miklós
alelnök

Üdvözöljük a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás internetes honlapján.

Bővebben

Csámpai József
Gratulálok a honlapjukhoz! Áttekinthető és informatív. Sok sikert kívánok a további munkájukhoz.

Munkaszervezet
Szívesen teszünk fel bármilyen a kistérségi területén tartandó programról leírást! Kérem,hogy a programok rövid ismertetőit küldjék el részünkre!

Kiss Aladár
Örülök, hogy elkészült az oldal. Nagyon tartalmas, és teljes körű képet nyújt mind a kistérségről, mind a Társulás működéséről.

Új bejegyzés

Összes hozzászólás

webáruház készítés, szoftverfejlesztés -- NetGo.hu --